Kontaktirajte nas

GRAMA GRADNJA d.o.o.
10000 Zagreb, Damira Tomljanovića Gavrana 7

Poslovni Ured u Karlovcu:
GRAMA GRADNJA d.o.o.
47000 Karlovac, Banija 47

MB 2846586
OIB 02173021046
IBAN: HR22 2360000 1102 260 250

Izvođenje radova:

Marinko Maras, dipl.ing.građ. 091/15 04 687
voditelj projekata
marinko.maras@grama.hr

Tomislav Basar, građ.teh. 091/64 53 912
voditelj projekata
tomislav.basar@grama.hr

Tomislav Mihalić, bacc.ing.aedif  091/645 39 01
pomoćnik voditelja projekata
tomislav.mihalic@grama.hr

Građevinska apoteka:

Dražen Jelovac, građ.teh. 091/645 39 02
voditelj prodaje
drazen.jelovac@grama.hr

Nenad Vardijan, arh.teh. 091/645 39 01
pomoćnik voditelja prodaje
nenad.vardijan@grama.hr

KONTAKT

Javite nam se

  • Tel. 047/645 390
  • Mob. 091/1504 687
  • grama@grama.hr
  • Poslovni ured: Karlovac, Banija 47
  • Sjedište: Zagreb, Damira Tomljanovića Gavrana 7
  • www.grama.hr