Sanacija i izravnavanje podova i zidova

 • -procjena oštećenja konstruktivnih elemenata
 • -izrada programa sanacije
 • -zaštita armature
 • -saniranje reparaturnim mortovima
 • -zaštitni elastični premazi
 • -precizna izmjera vlage i temperature
 • -laserske izmjere visinskih razlika podloge
 • -glodanje betona
 • -izravnavajuće mase
 • -mortovi za podlijevanje
 • -epoksidni mortovi
 • -podne obloge

KONTAKT

Javite nam se

 • Tel 047/645 390
 • Gsm 091/1504 687
 • Fax 047/612 873
 • Karlovac, Banija 47
 • grama@grama.hr
 • grama.hr