Izrada stručnih mišljenja

Rješavanje problema iz područja građenja, održavanja i korištenja građevina

Stručni pristup projektima te traženje rješenja građevinske problematike

KONTAKT

Javite nam se

  • Tel 047/645 390
  • Gsm 091/1504 687
  • Fax 047/612 873
  • Karlovac, Banija 47
  • grama@grama.hr
  • grama.hr